gotowy na

JPK_V7!

KonwertujJPK_VATnaJPK_V7- w standardzie Nadawaj kody GTU twórz KPiRAutomatycznieUruchom kreator
JPK_V7
w nowej
wersji fillup