Mikrorachunek podatkowy PIT, CIT i VAT

Z dniem 1 stycznia 2020 r. miejsce rachunków bankowych przypisanych do poszczególnych urzędów skarbowych zajmują rachunki bankowe indywidualnie przypisane do każdego podatnika.

30 dni
za darmo

Z dniem 1 stycznia 2020 r. miejsce rachunków bankowych przypisanych do poszczególnych urzędów skarbowych zajmują rachunki bankowe indywidualnie przypisane do każdego podatnika. Oznacza to jednocześnie, że podatnik nie będzie musiał za każdym razem szukać numeru rachunku bankowego urzędu skarbowego i sprawdzać, czy nie uległ on zmianie. W większości przypadków skorzysta on z jednego numeru, który jest służy wyłącznie dla jego płatności. Zastosujemy zatem zasadę „jeden podatnik – jeden rachunek”.

Dotychczasowe rachunki urzędów skarbowych znikną ze stron internetowych oraz biuletynów informacji publicznej tych urzędów. Do wpłat PIT, CIT i VAT będą one aktywne wyłącznie do 31 grudnia 2019 r., a po tym terminie wpłat podatków należy dokonywać na mikrorachunek podatkowy. Płatności dokonane na rachunek dotychczasowy będą cofnięte. Urzędy skarbowe będą posiadały rachunki bankowe do wpłat innych podatków i opłat niż te związane z PIT, CIT, VAT.

Automatyczne generowanie numeru mikrorachunku w programie fillup® 
W programie fillup Twój indywidualny mikrorachunek wygeneruje się automatycznie na podstawie danych, które wypełniłeś w deklaracji. Wypełnij darmowy druk Przelewu/Wpłaty - Podatki
Pobierz program fillup na komputer i sprawdź 30 dni za darmo albo wypełnij online».

Mikrorachunek, czyli indywidualny rachunek bankowy każdego podatnika przeznaczony do zapłaty podatku PIT, podatku VAT lub podatku CIT,  składa się ze stałych części, przy czym jego wyłącznym elementem zmiennym (identyfikującym określoną osobę lub podatnika) będzie numer NIP (poniżej litery X) lub PESEL (poniżej litery Y) podatnika oraz początkowa liczba kontrolna organu podatkowego (LK). W efekcie numer zawsze przedstawia się następująco i w następujący sposób zostanie on wygenerowany dla podatnika:

  • Dla identyfikujących się numerem NIP: (LK)10100071222XXXXXXXXXX
  • Dla identyfikujących się numerem PESEL: (LK) 10100071222YYYYYYYYYYY

Numer mikrorachunku osób identyfikujących się numerem PESEL będzie dłuższy niż tych, dla których właściwy jest NIP.

U osób, którym nadano numer NIP, numer mikrorachunku podatkowego ulegać powinien automatycznej zmianie (należy wpłacać podatek na numer rachunku odpowiednio do posiadanego numeru identyfikacji podatkowej). Płatność podatku powinna być wykonywana na nowy numer podatkowy tych osób. 

Pytania w sprawie mikrorachunku: