Mikrorachunek a obcokrajowcy, osoby bez NIP/PESEL

Osoba nie będąca polskim rezydentem podatkowym z chwilą rozpoczęcia uzyskiwania przychodów powinna dokonać zgłoszenia przed organem skarbowym i uzyskać PESEL / NIP. W niektórych przypadkach taka sytuacja może jednak nie mieć miejsca (np. płatnik nie zgłasza osoby do ewidencji a osoba chce zapłacić samodzielnie zaliczkę na podatek).

Brak numeru NIP/PESEL powoduje, że przelewu należy dokonać na numer rachunku bankowego urzędu skarbowego – od 2020 r. ustalony będzie jeden wspólny numer rachunku dla wszystkich tego rodzaju sytuacji. W zakresie identyfikacji posługiwać się należy w tym zakresie danymi podatnika jak numer paszportu, dowodu osobistego i wskazać w tytule przelewu właściwy rodzaj zobowiązania podatkowego (deklaracja/okres). Wpłaty dokonywać będzie trzeba na jeden wyłączny rachunek bankowy podając jak oddane adresata – dane adresowe ministerstwa Finansów: Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.

Automatyczne generowanie numeru mikrorachunku w programie fillup 

W programie fillup Twój indywidualny mikrorachunek wygeneruje się automatycznie na podstawie danych, które wypełniłeś w deklaracji. Wypełnij darmowy druk Przelewu / Wpłaty - Podatki

Pobierz program fillup na komputer i sprawdź 30 dni za darmo albo wypełnij online.