Spółki i wspólnicy a mikrorachunek

Spółki i ich wspólnicy posiadać będą niezależne od siebie mikrorachunki. Z tytułu rozliczeń wewnątrz spółek do zapłaty podatku może być zobowiązana zarówno spółka, jak i wspólnik. W efekcie należy zadbać o to, by płatność nastąpiła na właściwy mikrorachunek.

Rodzaj płatności Spółka cywilna Wspólnik sp. c. Spółka osobowa Wspólnik spółki osobowej Spółka z o.o. Udziałowiec sp. Z o.o.
  Mikrorachunek właściwy do wpłaty podatku
Zaliczki za pracowników X   X   X  
Zaliczki za zleceniobiorców X   X   X  
Podatek zryczałtowany od wypłacanych dywidend         X  
Własny podatek dochodowy wspólników od bieżących obrotów spółki   X   X X  
Podatek VAT X   X   X  
Podatek pobierany u źródła X   X   X  
Podatek oś środków trwałych spółki X   X   X  
Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych    X X      
Podatek od niezrealizowanego zysku spółki X   X   X  
Podatek solidarnościowy   X   X   X

W przypadku gdy podatek zapłaci nieprawidłowa jednostka – na własny mikrorachunek zamiast zapłacić miałaby to osoba trzecia (np. zamiast wspólnika zrobi to spółka lub odwrotnie – zamiast spółki - wspólnik), po stronie podmiotu, który nie zapłacił pojawi się zaległość podatkowa, która rodzić może konieczność dopłaty odsetek za zwłokę.

Podatkowa Grupa Kapitałowa posiada osobny mikrorachunek, w jej przypadku podatek CIT za grupę opłaca się na rachunek PGK. Natomiast płatności podatku PIT w formie zaliczek – przeprowadzają podatnicy będący członkami PGK.

Automatyczne generowanie numeru mikrorachunku w programie fillUp 

W programie fillUp Twój indywidualny mikrorachunek wygeneruje się automatycznie na podstawie danych, które wypełniłeś w deklaracji. Wypełnij darmowy druk Przelewu / Wpłaty - Podatki

Pobierz program fillUp na komputer i sprawdź 30 dni za darmo albo wypełnij online.