Właściwość miejscowa urzędu skarbowego a wpłata na mikrorachunek

Do momentu wprowadzenia mikrorachunku płatności należało dokonywać zgodnie z właściwością urzędu skarbowego, który był właściwy dla poboru podatku. W efekcie mogło się zdarzyć, że błędna wpłata podatku na rzecz niewłaściwego organu powodowała niedopłatę podatku w urzędzie właściwym w tym zakresie. Praktyczne przeksięgowania wpłaconych kwot nie stanowią podstawy prawnej stwierdzenia, że u podatnika nie wystąpiła w takim przypadku zaległość podatkowa.

Obecnie informacja o właściwości miejscowej organu [podatkowego nie będzie obowiązkowa na formularzu przelewu i wpłaty. Alternatywnie wpisać należy dane ogólne Ministerstwa Finansów: Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.

Płatności rozliczane będą na podstawie składanych deklaracji (czyli rodzaju zobowiązania, jakie posiadamy) oraz danych wynikających z oznaczenia przelewu (określenie okresu płatności, rodzaju zobowiązania, za jaki dokonać można płatności).

Właściwość podatkowa pozostaje istotna w przypadku innych zobowiązań niż PIT VAT, CIT. Istotna pozostanie ona również w przypadku oznaczania organu na deklaracjach podatkowych, w ich treści. Wskazują one ostatecznie organ właściwy do rozliczenia danego podatku (organ ten będzie uprawniony do rozksięgowania płatności podatkowej z mikrorachunku podatkowego na poczet konkretnych zobowiązań podatkowych.

Automatyczne generowanie numeru mikrorachunku w programie fillUp 

W programie fillUp Twój indywidualny mikrorachunek wygeneruje się automatycznie na podstawie danych, które wypełniłeś w deklaracji. Wypełnij darmowy druk Przelewu / Wpłaty - Podatki

Pobierz program fillUp na komputer i sprawdź 30 dni za darmo albo wypełnij online.