Przelew na dotychczasowy rachunek US zamiast na mikrorachunek

Dotychczasowe rachunki urzędów skarbowych znikną ze stron internetowych tych urzędów. Do wpłat PIT, CIT i VAT będą one aktywne wyłącznie do 31 grudnia 2019 r., a po tym terminie wpłat należy dokonywać na mikrorachunek podatkowy. Płatności dokonane na rachunek dotychczasowy będą cofnięte. Oznacza to, że:

  • w przypadku przelewu bankowego płatność nie zostanie uznana po stronie odbiorcy i kwota przelewu ponownie zostanie uznana na rachunku przelewającego (bank nie przyznaje starego zamkniętego rachunku bankowego innemu podmiotowi, przelew zostanie wycofany jako wpływający na rachunek nieistniejący) – ponowne uznanie rachunku bankowego trwa od 2-4 dni roboczych.
  • w przypadku wpłat przekazem pocztowym lub bankowych wpłat gotówkowych na taki rachunek środki po cofnięciu trafiają na bankowy (pocztowy) rachunek techniczny; podatnik musi wystąpić z wnioskiem o zwrot wpłaconych środków lub ich przelanie na jego rachunek.